Hiển thị tất cả 7 kết quả

Máy Phay CNC 5 trục UCM-Series là một phương pháp hiệu quả. Để giảm các thiết lập gá đặt và tăng độ chính xác. Cho các bộ chi tiết phức tạp với nhiều bề mặt gia công.

Các trung tâm gia công phổ biến Haas UMC-Series là giải pháp tiết kiệm chi phí. cho gia công 3 + 2 và gia công 5 trục đồng thời.

TAPER 40|50 | 5 AXIT | 8.1K-30K RPM | 30-50 TOOL CAPACITY

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Haas UMC-1500-DUO

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 Trục | Haas UMC-1000

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 Trục | Haas UMC-750

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 trục | Haas UMC-750P

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 Trục | Haas UMC-750SS

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 Trục | Hass UMC-500

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC UMC-SERIES

Máy phay CNC 5 trục | Hass UMC-500SS