Máy phay CNC Mori Seiki SV-500/40

    Máy phay CNC Mori Seiki SV-500/40

    X: 800 mm , Y: 510 mm , Z: 510 mm

    Danh mục: