Lệnh xoay trong cad

Lệnh xoay trong cad là lệnh giúp chúng ta xoay đối tượng một cách dễ dàng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết lệnh xoay trong autoCAD. Lệnh xoay này thường có 2 cách.

  • Click Home tab > Modify panel > Rotate (tìm biểu tượng  xoay)
  • Hoặc Gõ lệnh ROTATE hoặc RO bằng bàn phím máy tính > Enter
  • Chọn đối tượng cần xoay > Enter
  • Chỉ định điểm gốc (base point) cho vòng quay > Enter

Xoay đối tượng CAD theo một góc xác định

Sau khi chọn điểm gốc, Nhập giá trị góc xoay từ 0 đến 360 độ > Enter. Bạn cũng có thể nhập các giá trị theo radian, grads hoặc urveyor bearings. Nhập giá trị góc dương sẽ xoay các đối tượng theo chiều ngược chiều kim đồng hồ hoặc theo chiều kim đồng hồ, tùy thuộc vào cài đặt hướng góc cơ sở trong hộp Drawing Units.

Kéo chuột để thực hiện lệnh xoay trong CAD

Kéo đối tượng xung quanh điểm gốc và chỉ định điểm thứ hai. Sử dụng chế độ Ortho, polar tracking, hoặc object snaps để có độ chính xác cao hơn.

Ví dụ: bạn có thể xoay plan view của một ngôi nhà bằng cách:

Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter

Chọn đối tượng (1) > Enter

Chỉ định điểm gốc (2) > Enter

Chỉ định góc xoay bằng cách kéo sang điểm khác (3) > Enter

Lệnh xoay trong cad

Xoay đối tượng trong CAD đến một góc tuyệt đối

Với tùy chọn Reference, bạn có thể xoay đối tượng để căn chỉnh nó theo một góc tuyệt đối.

Ví dụ, để xoay đối tượng trong hình minh họa để cạnh đường chéo xoay đến 90 độ, bạn làm như sau:

Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter

Chọn các đối tượng sẽ được xoay (1, 2) > Enter

Chỉ định điểm gốc (3) và gõ R (Reference) > Enter

Đối với góc tham chiếu (reference angle), chỉ định hai điểm (endpoint) của đường chéo (4, 5) > Enter

Đối với góc mới (new angle), nhập 90 > Enter

Lệnh xoay trong cad

Cách xoay đối tượng khớp với một đối tượng khác trong AutoCAD

Đôi khi bạn không biết cần phải xoay đối tượng được chọn một góc bao nhiêu để khớp với một đối tượng có sẵn. Trong ví dụ sau, để xoay bộ bàn ghế bên phải để khớp với bộ bàn ghế bên trái (trong khi không rõ số đo góc cần xoay), bạn làm như sau:

Lệnh xoay trong cad

Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter

Chọn các đối tượng sẽ được xoay > Enter

Chỉ định điểm gốc và gõ R (Reference) > Enter

Lệnh xoay trong cad

Đối với góc tham chiếu (reference angle), chỉ định hai điểm của bộ bàn cần xoay (point 1, 2) > Enter

Lệnh xoay trong cad
xoay đối tượng trong Autocad

Tại dấu nhắc lệnh Specify the new angle or [Points] <0>: gõ P > Enter

Chọn điểm đầu tiên (hoặc bắt đầu) của góc mới, sau đó chọn điểm cuối thứ hai > Enter

Lệnh xoay trong cad
xoay 3d trong autocad

Đối tượng đầu tiên được xoay để khớp với góc của đối tượng thứ hai.

Tạo một bản sao của các đối tượng được xoay trong AutoCAD

Gõ lệnh ROTATE hoặc RO > Enter

Chọn các đối tượng sẽ được xoay > Enter

Chỉ định điểm gốc (3) và rõ C (Copy) > Enter

Nhập góc cần xoay hoặc xoay đối tượng bằng cách kéo chuột

Khi xoay bạn sẽ copy đối tượng thành 2 bản

Lệnh xoay trong CAD 3D

Để xoay đối tượng 3D, bạn có thể sử dụng ROTATE hoặc ROTATE3D.

Với ROTATE, bạn có thể xoay các đối tượng xung quanh một điểm gốc đã chỉ định. Trục quay đi qua điểm gốc và song song với trục Z của UCS hiện tại.

Với ROTATE3D, bạn có thể chỉ định trục xoay bằng hai điểm; một đối tượng; trục X , Y hoặc Z ; hoặc hướng Z của chế độ xem hiện tại.

Lưu ý: Lệnh ROTATE3D không khả dụng trong AutoCAD LT.

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

Bước 1: Vẽ thanh số 1và số 6

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

Sau khi nhập xong chọn “OK”

Lệnh xoay trục tọa độ trong cad

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *