Haas Connect – Giám sát từ xa | Haas CNC

Haas Connect

Haas Connect – Giám sát trực tiếp từ xa Haas CNC

Haas Connect là một hệ thống giám sát từ xa cho máy Haas. Cung cấp các cảnh báo tức thời về trạng thái máy Haas qua email.

Màn hình trạng thái cho phép máy Haas của bạn cung cấp sự an toàn và an tâm khi gia công, bằng cách theo dõi các báo động về máy. Cho phép hiển thị và điều chỉnh thông qua điện thoại.

Luôn luôn được thông báo

Haas Connect hệ thống điều khiển thế hệ tiếp theo của Haas có khả năng gửi cho bạn và những người khác mà bạn chỉ định, gửi email thông báo về trạng thái hoạt động của máy Haas. Thiết lập rất đơn giản và dễ dàng thông qua Cổng thông tin MyHaas tại HaasCNC.com. HaasConnect miễn phí với mọi máy Haas mới.

 

One thought on “Haas Connect – Giám sát từ xa | Haas CNC

  1. Pingback: Cung Cấp Lắp Đặt Máy CNC 3 Trục Tốt Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *