Công thức tính công suất hao phí

Công thức tính công suất hao phí? Là công thức giúp bạn biết được công suất toả nhiệt. Khi quá trình vận hành một phần nhiệt làm dây dẫn nóng lên và làm cho điện trở thay đổi.

Công thức: Php = (R.P2)/ U2

Trong đó:

Php là công suất hao phí

P là công suất

R là điện trở dòng điện

U là hiệu điện thế

Công suất hao phí là gì?

Công suất hao phí là công suất toả nhiệt trong quá trình vận hành của một phần nhiệt làm dây nóng lên và làm thay đổi điện trở.

Công suất hao phí là gì?

Hao phí điện năng trên đường truyền

Tại sao có hao phí?

Truyền tải điện năng bằng dây dẫn nên dây có điện trở

Dòng điện chạy trong dây dẫn sẽ làm dây dẫn tỏa nhiệt

Hao phí trên đường truyền là hao phí tỏa nhiệt trên đường dây

Tính điện năng hao phí

Mỗi máy phát điện, nhà máy điện có công suất P xác định: P = U.I

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây

Như vậy, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường truyền tỉ lệ với bình phương công suất cần truyền và điện trở của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.

Cách làm giảm hao phí

Từ công thức:  để giảm công suất hao phí có hai phương án là giảm R hoặc tăng U

Giảm R

Vì công thức tính điện trở  nên trên đường truyền chiều dài l của dây dẫn là xác định. Do đó, để giảm R thì có thể:

Giảm r bằng cách sử dụng dây dẫn có khả năng dẫn điện tốt hơn Þ tăng giá thành chế tạo

Tăng S bằng cách sử dụng dây to hơn Þ tăng khối lượng dây và cột đỡ Þ tăng giá thành chế tạo

Như vậy, khi giảm R đi k lần thì Php giảm k lần

Tăng U

Theo công thức khi tăng U lên k lần thì Php giảm k2 lần

Vì vậy hiệu quả giảm hao phí sẽ tốt hơn so với phương án giảm R, do đó cần chế tạo ra thiết bị có thể tăng U – gọi là máy tăng thế.

Căn cứ vào các phân tích ở trên thì phương án tăng U có nhiều ưu điểm hơn

Cách làm giảm hao phí

Phương án truyền tải điện năng đi xa

Phương án

Tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải bằng máy tăng thế

Xây dựng hệ thống đường dây điện cao thế (110kV-500kV), trung thế (11kV-35kV), hạ thế (220V-380V) gồm: cột điện, dây dẫn, ….

Ưu điểm:

Giảm hao phí trên đường truyền, đáp ứng yêu cầu truyền tải điện năng

Nhược điểm:

Khi sử dụng hệ thống điện cao thế, trung thế cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn tránh gây mất an toàn về điện

Điện trở công suất

Điện trở của mạch điện sẽ tạo ra một lượng nhiệt năng lớn, chúng được cấu tạo từ các vật liệu chịu nhiệt. Điện trở này thường có công suất 1W, 2W, 5W hoặc 10W.

Cách tính công suất tiêu thụ của điện trở như sau: P = U.I = U2/R = I2.R

Dựa vào công thức tính toán trên ta có thể thấy rằng công suất tiêu thụ của điện trở phụ thuộc vào dòng điện đi qua điện trở và điện áp trên hai đầu điện trở. Công suất này có thể tính được trước khi lắp điện trở vào mạch và người dùng nên chú ý công suất của điện trở trước khi mắc mạch điện.

Công suất hao phí chính là công suất tỏa nhiệt, trong quá trình vận hành một phần nhiệt làm dây dẫn nóng lên và làm cho điện trở thay đổi.

Công thức tính: Q = I2R= U2/ R

Trong đó:

Q: là công suất tỏa nhiệt

I: là cường độ dòng điện

R: là điện trở



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *